Caracteristicile fructului: fructe mari, 30 – 45 g, diametru 35-40 mm, de formă ovoidală cilindrică, uşor asimetrică. Coaja de culoare albastru închisă, cu strat gros de pruină, puternic cerată. Pulpa verde-gălbuie, de consistenţă bună, dulce-acrişoară, neaderentă la sâmbure.

Caracteristicile pomului: vigoare mijlocie. Coroană aplatizată, rară. Intră timpuriu pe rod şi are productivitate bună. Parţial autofertil.

Maturitatea de consum: se recoltează la sfârşitul lunii iulie începutul lunii august. Se maturează cu o lună mai devreme ca Stanley.