Păr de toamnă

Caracteristicile fructului: mărime variabilă funcţie de an (120-220 g). Formă de pară alungită. Coaja de culoare galben verzuie cu pete maronii, coaja groasă. Pulpa alb-gălbuie, untoasă, foarte dulce.

Caracteristicile pomului: vigoare mijlocie. Coroana este mică şi deasă. Fructifică pe ramuri de rod scurte.

Maturitatea de consum: se recoltează în luna septembrie. Se poate păstra circa 6 luni de la recoltare, cu condiţia ca recoltatul să se facă la momentul optim.