fbpx

Plantațiile pomicole o afacere de viitor

Valorificare eficientă a terenurilor

Prin cultura pomilor se valorifică într-un mod foarte rentabil importante suprafeţe de terenuri. Acele terenuri în pantă, din zona dealurilor nepretabile la mecanizare. Se poate planta pe unele terenuri înclinate din zona de şes, precum şi solurile nisipoase din Oltenia, nord-vestul Transilvaniei,  nordul si sudul Moldovei.

De la ocupatie la hobby

Cultura pomilor constituie sursa principală de existenţă a unei părţi însemnate din populaţia României care lucrează nemijlocit în plantaţiile de pomi, în industria prelucrătoare de fructe, în comerţul cu fructe, etc.

Pomii şi arbuştii fructiferi pot asigura o gamă sortimentală de fructe proaspete în gospodărie prin eşalonarea epocilor de coacere a speciilor şi soiurilor cultivate, oferă o ocupaţie plăcută, folositoare şi reconfortantă pentru membrii familiei.

Tendinte in dezvoltarea pomiculturii

Având în vedere importanţa economică deosebită a fructelor, programele de dezvoltare a pomiculturii din ţara noastră cuprind măsuri şi acţiuni prioritare. Dintre acestea pe primul loc se situează promovarea tehnicilor şi tehnologiilor de cultură ecologică a pomilor.

În ceea ce priveşte suprafaţa cultivată cu specii pomicole, în România, se poate aprecia că pe primul loc se află cultura prunului (98.000 ha). Este urmată de cea a mărului (82.200 ha), cireş şi vişin (12.500 ha), păr (7.000 ha), cais (5.490 ha), piersic (5.000 ha).

Pomi fructiferi
X