Plantatiile pomicole o afacere de viitor

  • Valorificare eficientă a terenurilor

Prin cultura pomilor se valorifică într-un mod foarte rentabil importante suprafeţe de terenuri, ca cele în pantă, din zona dealurilor nepretabile la mecanizare, unele terenuri înclinate din zona de şes, precum şi solurile nisipoase din Oltenia, nord-vestul Transilvaniei şi sudul Moldovei.

·      De la ocupatie la hobby

Cultura pomilor constituie sursa principală de existenţă a unei părţi însemnate din populaţia României care lucrează nemijlocit în plantaţiile de pomi, în industria prelucrătoare de fructe, în comerţul cu fructe, etc.

Pomii şi arbuştii fructiferi pot asigura o gamă sortimentală de fructe proaspete în gospodărie prin eşalonarea epocilor de coacere a speciilor şi soiurilor cultivate, oferă o ocupaţie plăcută, folositoare şi reconfortantă pentru membrii familiei.

  • Tendinte in dezvoltarea pomiculturii

Având în vedere importanţa economică deosebită a fructelor, programele de dezvoltare a pomiculturii din ţara noastră cuprind măsuri şi acţiuni prioritare. Dintre acestea pe primul loc se situează promovarea tehnicilor şi tehnologiilor de cultură ecologică a pomilor.

În ceea ce priveşte suprafaţa cultivată cu specii pomicole, în România, se poate aprecia că pe primul loc se află cultura prunului (98.000 ha), urmată de cea a mărului (82.200 ha), cireş şi vişin (12.500 ha), păr (7.000 ha), cais (5.490 ha), piersic (5.000 ha), (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Suprafaţa cultivată cu pomi în România

Suprafaţa

(ha)

Anul

                   2004

                   2007

              2009

1. Prun

95.150

98.000

118.000

2. Măr

80.490

83.500

172.000

3. Cireş + Vişin

12.950

14.000

19.500

4. Păr

7.438

7.500

11.000

5. Cais

6.490

7.190

8.490

6. Piersic

6.020

6.820

7.300

pomi fructiferi